Raspbian

Raspbian er en Linux Debian variant for Raspberry Pi.

Alle release notes for Rasbian finnes her: http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/release_notes.txt

Raspbian Stretch Lite er en minimal Raspbian variant basert på Debian Stretch. Denne inneholder de pakkene man trenger for å kjøre operativsystemet på en lettest mulig måte. Dette er Raspbian uten grafisk brukergrensesnitt, desktop.

Last ned minimal image fra www.raspberrypi.org

https://www.raspberrypi.org/downloads/raspbian/

Sett et SD kort som passer i din Raspberry Pi variant inn i en Ubuntu PC.

Kopier imaget du har lastet ned til minnekortet ved hjelp av programmet dd.

sudo dd bs=4M if=2018-11-13-raspbian-stretch-lite.img of=/dev/sdc status=progress conv=fsync

Pass på at du intallerer til riktig disk /dev/sdX

Før du fjerner minnekortet bør ssh enables. Se neste avsnitt.

Som default er ssh deaktivert. Enkleste måten å aktivere ssh på er å legge til en tom fil med navn «ssh» på «boot» partisjonen på minnekortet. Sett minnekortet i din datamaskin og opprett denne filen. 

Fra Rasbian dokumentasjonen:

SSH disabled by default; can be enabled by creating a file with name "ssh" in boot partition

for å logge inn på på rasbian med ssh sett at IP adressen er 192.168.1.92:

ssh pi@192.168.1.92

passord: raspberry

Nå er det bare å sette minnekortet inn i Raspberry Pi-en 0g boote opp.

Etter kortet er bootet opp må man finne IP adressen, enten ved hjelp av en skjerm eller sjekke på lokalnettet hvilken adresse din PI er tildelt.

Ellers kan man sette fast IP adresse. Se neste avsnitt.

Rasbian må oppdateres når du har bootet opp.

Skriv da i terminal:

sudo apt-get update

sudo apt-get upgrade

USB Webcamera

For å bruke et vanlig webcamera på Rasbian og Raspberry Pi installeres fswebcam

sudo apt-get install fswebcam

Har du et kompatibelt kamera vil det dukke opp på /dev/video0

Man kan da bruke fswebcam til å ta et bilde.

fswebcam –device /dev/video0 testBilde.jpg