Raspberry Pi OS

Raspberry Pi OS er nyeste variant av Linux Debian OS for Raspberry Pi.

 

Raspbian

Raspbian er en Linux Debian variant for Raspberry Pi.

Raspberry Pi OS har tatt over for Raspbian. 

Alle release notes for Rasbian finnes her: http://downloads.raspberrypi.org/raspbian/release_notes.txt