Denne veiledningen var før for Raspberry Pi OS 32 bit. Det anbefales å installere Raspbery Pi OS 64 bit da den gir betydelig bedre ytelse. Dette merkes spessielt godt på OpenCPN. 

 

For å installere Raspberry Pi OS må man ha et minnekort for å installere operativsystemet på .

For Raspberry Pi 4 trenger vi et Micro SD Kort, vi bruker her et på 16GB

Last ned siste versjon av Raspberry Pi OS fra den offesielle nettsiden: https://www.raspberrypi.com/software/

For Windows laster man da ned en fil som heter imager_1.7.4.exe. I skrivende stund er det versjon 1.7.4 som er nyeste versjon.

Kjør filen. Du får da en følgende velkomst bilde:

Trykk Install

Nå pakkes installasjons filene ut og man får spørsmål om å starte installasjonsprogrammet. Run Raspberry Pi Imager.

Trykk Finish

Når installasjonsprogrammet starter får du beskjed om å velge OS og SD kort.

Velg Raspberry Pi OS (other)

Velg deretter Rapsberry Pi OS (64-bit)

For SD kort velg det som stemmer overens med SD kortet du har plugget inn i din PC. I dette tilfellet Generic Storage på 15.5GB.

Trykk Write.

Du får spørsmål og du ønsker å skrive over alle data på SD kortet trykk YES.

Da starter installasjonen på SD kortet.

Forsikre deg om at det er riktig disk du har valgt, det er en potensiell fare for å skriver over en annen disk om du velger feil disk.

Når skrivingen av kortet er ferdig får du meldingen i bilde under.

Ta nå ut minnekortet, sett det inn i din Raspberry Pi og start opp.

Raspberry Pi OS – Konfigurasjon

Når operativsystemet booter opp må man gå gjennom en konfigurasjon.

Trykk deg gjennom konfigurasjons vindene som kommer opp.

Sett keyboard og lokasjon

Bytt passord. Default passord er raspberry, og dette er ikke anbefalt å bruke videre.

Sett opp nettverket

Kjør oppdatering av software. Raspberry Pi OS vil laste ned og installere softwaren automatisk. Dette tar ca 10 minutter, så skal du få følgende beskjed «System is up to date». Trykk OK, for så å restarte Raspberryen.V