Oppdatert 07.12.2023

 

OpenCPN er et gratis kart og navigasjonsprogram for båt. Det kan brukes både underveis og som planleggingsverktøy. Denne artikkelen vil beskrive i detalj installasjon av OpenCPN , og installasjon av norsk kart på Raspberry Pi4, samt installasjon i båt.

Fremgangsmåten er tilsvarende for Raspberry Pi 3

OpenCPN kan installeres på de fleste operativsystemer, som Windows, Linux, Mac OS X.

Bruk av hardware som Raspberry Pi og Orange Pi støttes direkte. 

 

Aller først må man installere Raspberry Pi OS på et minne kort. Raspberry Pi OS er operativsystemet for Raspberry Pi, hvor vi skal Kjøre OpenCPN.

Link til installasjonsveiledning:

https://www.embedded.no/raspberry-pi-os-installasjon/

 

Etter at Rapsberry Pi OS er installert på minnekortet og bootet opp må det gjøres konfigurering av operativsystemet.  Følg linken under Installasjon for å se hvilken konfigurasjon som må gjøres. 

BT-708 USB GPS Receiver fungerer direkte for OpenCPN og Raspberry Pi. 

BT-708 USB GPS Receiver kan kjøpes på blant annet e-bay. 

Denne GPS modulen har nå fungert bra i ett år inne i båten, like innenfor styrbord vindu. 

BT-708 fungerer uten noe konfigurasjon på Raspberry Pi OS, det er bare å koble den til. 

 

 • For installasjon av OpenCPN kan man følge instruksjonen her:
 • Installasjon av OpenCPN på Raspberry Pi OS er endret til flatpak denne metoden er anbefalt for å få nyeste OpenCPN versjon, da man trenger versjon 5.6 og høyere for å få installert o-charts. 

Flatpak OpenCPN installasjon offesiell

 

Her er en nøyaktig prosedyre hvordan jeg installerte:

Start terminal programmet Terminal

 • skriv: 
 $ flatpak install --user https://dl.flathub.org/repo/appstream/org.opencpn.OpenCPN.flatpakref
 •  
$ flatpak update org.opencpn.OpenCPN
 •  
$ flatpak run org.opencpn.OpenCPN
 •  
$ flatpak update org.opencpn.OpenCPN

 

OpenCPN legger seg av en eller annen grunn under Graphics. 

Så for å starte OpenCPN må man trykke på bringebæret, velge Graphics og OpenCPN. 

Deretter må man godta at OpenCPN bare skal brukes sammen med godkjente papirkart og tradisjonelle navigasjonsmetoder. 

Trykk på tannhjulet for å komme inn i konfigurasjonsmenyen. 

Konfigurasjonsmeny:

For å aktivere GPS gå til Tilkoblinger. 

Trykk «Legg til tilkobling»

Velg seriell under Sett opp ny tilkobling. 

Velg Dataport. Har du installert riktig GPS enhet tidligere på en USB port, vil denne dukke opp her som i bildet under. Seiell/USB porten heter her /dev/ttyACM0

Velg denne og GPS porten er lagt til. 

Trykk Bruk

Gå så tilbake til konfigurasjonsmenyen og pass på at Aktiver er krysset av som i bildet under.

 

 

 

Vi skal bruke SENC kart fra https://www.o-charts.org/, og må da aktivere utvidelse for disse kartene. 

Tidligere har RNC kart vert tilgjengelig for nedlasting for norske farvann fra o-charts, men nå ser det ut til å bare være SENC kart for norge. 

Bruk konfigurasjonsmenyen, velg Utvidelser. 

Utvidelser installeres ved å trykke på den utvidelsen du ønsker. Her vises for oeRNC Charts trykk Install som i bildet under. 

NB vi skal bruke oeSENC, og framgangsmåten er lik som for RNC kart under. 

Når utvidelsen er installert vil du få følgende melding.

Du trenger også passe på at ChartDownloader er installert. 

Alle utvidelser du vil bruke må være aktivert. Pass på at Aktivert er huket av. 

Kart o-charts

Vi skal bruke kart fra o-charts.org 

Opprett en bruker under Shophttps://o-charts.org/shop og logg inn. 

For sjøkart over norge kjøp kartet. Norway 2021. 

Trykk Add to cart og betal.

Første gang du skal aktivere et kart må du lage en finger print fil, eller om du skal sette opp kart på et nytt system. 

Her har jeg laget en finger print fil som heter Raspberry. Denne er låst til en hardware og en fingerprint fil. 

Fingerprint filen lages i OpenCPN og vises i neste avsnitt.

 

Start Innstillinger/Alternativer på OpenCPN. 

Velg oeSENC Karter fanen. 

Trykk Oppfrisk kartliste

Nå må du logge inn med brukernavnet og passordet fra o-charts.org

Nå får du opp valg der du kan velge Systemnavn, eller opprette nytt system navn. 

Velger du et systemnavn som er i bruk på en annen enhet vil du få feilmelding, ved at fingerprint ikke matcher. 

Nå oppretter jeg en ny fingerprint fil som heter RaspberryPi3, når denne er opprettet dukker den opp i o-charts.org. 

Tillordne nå et kart til den gjeldene fingerprint filen og hardwaren. 

Trykk så Request

Nå vil det stå Processing en stund. Når dette er ferdig, vil det komme opp Download. 

Start Innstillinger/Alternativer på OpenCPN. 

Velg oeSENC Karter fanen. 

Trykk Oppfrisk kartliste

Velg kart over området du vil installere, og trykk Last ned valgte kartsett.

Trykk Ja når du får valg om å installere kartsett, og fortsette installasjon. 

 

Velg så installasjons sted for kartsettet. Velg da default som er pi/.opencpn/oesenc_pi. Dette er anbefalt sted. 

Trykk åpne, og kartsettet blir pakket ut. 

Når kartsettet er ferdig installert trykker du bruk. Du må da godkjenne  End User Licence Agreement

Nå skal kartet være klart til bruk. 

AIS

For å få AIS på OpenCPN må man ha en mottaker. Her er det greit å bruke en USB DVB-T reciever, disse kan kjøpes billig på ebay. 

Her blir det satt opp en Realtek RTL2832u.

 

Plugg denne inn i Raspberry Pi enheten. 

Deretter må driver installeres. 

$ mkdir rtl2832u_driver
$ cd rtl2832u_driver
$ sudo apt-get update
$ sudo apt -y install cmake
$ sudo apt -y install libusb-1.0.0
$ sudo apt -y install libusb-1.0.0-dev
$ git clone git://git.osmocom.org/rtl-sdr.git
$ cd rtl-sdr
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ sudo make install

AISdecoder må installeres

$ cd
$ sudo apt -y install libasound2-dev
$ sudo apt -y install libpulse-dev
$ mkdir aisdecoder
$ cd aisdecoder
$ wget http://www.aishub.net/downloads/aisdecoder.-1.0.0.tar.gz
$ tar zxvf aisdecoder.tar.gz
$ cd aisdecoder-1.0.0
$ mkdir build
$ cd build
$ cmake ..
$ sudo make install

Om man glemmer å installere libasound2-dev og libpulse før man kjører cmake, kan man få build error. Det enkleste da er å slette aisdecoder mappen og starte på nytt, dette skyldes at cmake ikke kompilerer oppigjen filene som er kompilert og man får trøbbel. 

Utvidelser / Plugins

Dashboard utvidelsen er en nyttig utvidelse som viser Posisjon og GPS kompass. 

I tillegg viser GPS status, som indikerer hvor mange sattelitter GPS mottakeren tar inn. 

 

 

Vi ser her at kompass ikke er installert ennå, så kompassnålen peker mot nord. 

Når du har installert logbook kan du legge til manskap, båtdata, og selvfølgelig log av seilede ruter.

Optimalisering

Oppdateringhastigheten til kartet når du flytter område, kan ofte være tregt. Dette avsnittet tar for seg oppdateringer som forbedrer hastigheten betydelig. 

 

Største hastighets forbedringen jeg har sett er ved å endre oppløsning på skjermen. Man trenger ikke en oppløsning på 1280×1024 eller 1600×1200, man får en god kartopplevelse ved å velge en oppløsning på kanskje 1024×768, dette må man bare prøve seg frem til. 

Man bør også velge 60Hz og ikke 75Hz som er oppdateringstiden. 

Skjermoppløsning kan endres i Raspberry config, raspi-config. 

sudo raspi-config

følg disse punktene:

 1. Velg 2. Display Options
 2. Velg D1 Resolution
 3. Velg ønsket oppløsning. 
 4. Velg OK
 5. Velg <Finish>
 
 

Man kan også prøve seg frem med Pixel Doubling. 

Default skrur Raspberry Pi HDMI utgangen av og setter skjermen i dvalemodus etter en stund uten bruk. 

Der er også en blanking mode som aktiveres om det ikke har vert tastatur eller mus aktivitet på en stund som skrur skjermen av. Dette er jo noe vi ikke ønsker på en kartplotter.

 

For å skru av dvalemodus på skjermen må man inn på terminalvindu. 

 

sudo nano /etc/xdg/lxsession/LXDE-pi/autostart

Skriv inn følgende to linjer nederst i denne filen 

 @xset s off
 @xset -dpms

lagre filen ved å trykk Ctrl-X og Ja på spørsmål om lagring.

Deretter må vi gå inn i Raspberry config, raspi-config for å deaktivere blanking. 

sudo raspi-config

følg disse punktene:

 1. Velg 2. Display Options
 2. Velg D4 Screen Blanking Enable/disable screen blanking.
 3. Velg <NO> på «Would you like to enable screen blanking?»
 4. Velg <OK> trykk Enter
 5. Velg <Finish>
 6. Velg på <YES> reboot.

Nå vil skjermen alltid være på så lenge Raspberry Pi maskinen har power.