Micro:bit

For å lære programmering av mikrokontroller er nok Micro:bit den beste inngangsbiletten per i dag.

For å enkelt komme i gang trenger man en PC en USB kabel og et Micro:bit kort.