Linux

Samling av Linux kommandoer som ofte brukes i Linux embedded system.

 

 • IP adresse
  • ifconfig
   • Sjekker alle interface for å gjeldende konfigurering
  • ifconfig eth0 192.168.1.220 netmask 255.255.0.0
   • setter IP adresse 192.168.1.220 på eth0, netmask 255.255.0.0

 

ssh

 • ssh
  • ssh username@192.168.220:/home/usr
   • logger inn på mappen /home/usr med brukernavnet username
 • scp (secure copy)
  • scp username@192.168.220:/home/usr

disk og filbehandling

 • du
  • sudo du -sh /mappeNavn
   • Sjekke disk bruk på en mappe
 • find
  • ** find / -name filnavnSomSkalFinnes
   • finne et filnavn på en disk / andgir root folder
 • dd
  • sudo dd if=/dev/sdb of=/dev/sdc
   • Kopiere alt fra et minnekort sdb til minnekort sdc, med boot sektorer osv:
  • sudo dd if=/dev/sdb of=diskimage.img
   • kopiere fra minnekort til disk fil: diskimage.img
  • sudo dd if=diskimage of=/dev/sdb
   • kopiere image fra filen diskimage.img til minnekort.