Home Assistant Python scripts

vi skal nå sette opp Python script som blir servicer i Home Assistant.

Det er mange muligheter for avansert automatisering i Hassio om man kan lage automasjoner i Python.

Eksempel er hentet fra denne veiledningen:

https://www.home-assistant.io/integrations/python_script/

 

Det første vi gjor er å logge inn i SSH.

Åpne filen configuration.yaml  i mappen config med editoren vi.

$ cd config
$ vi configuration.yaml

 

Legg til følgende i configuration.yaml: 

python_script:

 

(det er ingenting mer du skal legge til i denne filen, altså tomt etter : )

Gå inn i mappen config

$ cd config

 

Opprett mappen python_scripts under configuration:

$ mkdir python_scripts

 

Lag filen hello_world.py

$ vi hello_world.py

 

For å skrive i vi trykk <ESC> + i

 

Kopier koden:

name = data.get("name") 
logger.info("Hello %s", name)

 

Lukk og lagre vi editoren med å trykke <ESC> + x – Enter

 

$Koden vi har lagt i hello_world.py skriver til log fil i Home Assistant. 

Logging må aktiveres i configuration.yaml

Vi åpner igjen filen configuration i editoren vi.

$ vi configuration.yaml

Kopier inn koden:

logger:
  default: critical 
    # log level for python apps
    homeassistant.components.python_scripts.hello_world.py: info

trykk <ESC> + x -> Enter

Ved å aktivere denne loggingen får fil alle meldinger som har høyere og lik prioritet som info.

Disse logge  data blir lagret i filen home-assistant.log under config folderen. 

Restart Home Assistant så alle nye  tjenester blir lastet skikkelig. 

For å kjøre koden vi har i hello_world.py gå til tjenester under utviklerverktøy

Velg fra Tjeneste: python_scripts.hello_world

 

Skriv under Tjenestdata:

name: «Ditt navn»

 

Trykk KALL TJENESTE

Se bilde under. 

 

 

 

 

Du finner nå for hver gang du kaller KALL TJENESTE output data under filen 

home-assistant.log

Legg igjen en kommentar