SSH

Hass.io har integrert SSH server i web-grensesnittet, og vi vil i første omgang bruke denne.  

Det man bør være klar over er at SSH på Hass.io ikke lar deg gjøre noe som root.

SSH server installeres gjennom Hass.io DASHBOARD 

http://192.168.1.56:8123/hassio/dashboard

Klikk på ADD-ON STORE og søk SSH.

Insaller:

Official add-ons Maintained by Home Assistant
SSH Server
 

Når installasjonen er fullført må SSH konfigurerers, om man vil bruke ekstern SSH.

Gå da tilbake til DASHBOARD og trykk på SSH Server.


SSH kan settes opp ved at man bruker passord eller en private/public SSH key .

For den beste sikkerhet blir det satt opp SSH key her. 

Det finnes en god beskrivelse under add-on details for SSH-Server. 

 

 

Det finnes et innebygd Web grensesnitt for SSH under SSH server appen.

Trykk da 

Hass.io -> SSH Server -> OPEN WEB UI