Hass.io Automasjoner

For å skrive skript for automasjoner i Hass.io aktiverer vi SSH på Hass.io serveren. 

Hvordan SSH settes opp og brukes mot Hass.io kan du lese om her:

 

Første automasjon

Første automasjon man legger til er greit å gjøre fra 

Konfigurasjon -> Automasjoner 

Senere skal vi editere YAML filen automations.yaml

 

Trykk pluss symbolet nede til høyre under Automasjoner for å legge til første automasjon. 

Det kommer nå opp et pop-up vindu  med Create new automation trykk SKIP. SKIP er eneste som har virket hos meg. Gi en beskrivelse har bare ført til feilmelding. 

Vi skal nå lage en Automasjon som skrur på en LED stripe når en IKEA bevegelsessensor 

Først velger vi en Utløser, dette er vår bevegelsessensor. 

Vi må skrive on i Til feltet det betyr at når sensoren er på, skal vi utløse en handling. 

Ellers kan man fylle ut som i bildet under.

Handling bestemmer hva som skal skje når en utløser trigger. 

her legger vi til LightStrip_RGB og Turn on LightStrip_RGB.

Nå er det bare å lagre automasjonen ved å trykke på det gule diskettsymbolet. 

Automasjons-Scripting i YAML

For å få best kontroll på dine automasjoner er det en fordel å sette seg inn i scripting av automasjoner i YAML. Ved hjelp av YAML og filen automations.yaml vil man kunne gjøre det meste av automasjoner. 

 

For å kunne skrive automasjoner i automations.yaml må man åpne SSH. 

Hass.io -> SSH Server -> OPEN WEB UI

VI editoren blir benyttet til å editere filer. 

automations.yaml ligger under mappen config

~$ cd config

~$ vi automations.yaml

 

For å skrive og endre tekst i VI editoren trykker man <Esc> + :i 

Når automasjons skriptet er skrevet lagrer man ved å trykke <Esc> + :x, ønsker man ikke å lagre trykker man <Esc> + :q!. 

 

Før man gjør endringer på automasjoner.yaml er det lurt å ta en kopi av denne filen, slik at man kan gå tilbake til en automasjons fil som virker. 

~$ cp automasjoner.yaml automasjoner.yaml_copy_15_02_2020

 

Koden under er generert fra Konfigurasjon -> Automasjoner  

id er da autogenerert. 

device_id er autogenerert fra Phoscon-GW

Her er der laget en automasjon som toggler LedStrip klokken 14:40. Står lyset på vil det skru seg av på dette tidspunktet og motsatt. 

– id: ‘1577885903455’
  alias: LedStrip
  description: LedStripAut
  trigger:
  – at: ’14:40′
    platform: time
  condition: []
  action:
  – device_id:  bfa20ac87ff64edc9b26affacf7babb5
    domain: light
    entity_id: light.lightstrip_rgb
    type: toggle