Innledning

Appen Phoscon-GW viser å ha en god del begrensninger for bruk av automatisert styring av lys, switcher og plugger. Av den grunn setter vi nå opp Hass.io rett rett mot deConz uten å benytte Phoscon appen for automasjons konfigurering av enheter. 

Phoscon-GW blir fortsatt benyttet for å legge til enheter i systemet. 

Vi åpner ført deConz under Hass.io

der etter OPEN WEB UI

Logg inn på Phoscon-GW her setter man opp lys, brytere og plugger og legger til grupper som ble gjort også tidligere:

Når grupper og utstyr er satt opp, går vi tilbake til Home Asistant og konfigurasjon

http://192.168.1.56:8123/config/dashboard

Velg nå Entiteter, trykk linken integrasjonsside. 

Her aktiver man enhetene man har lagt til under «deConz zigbe gateway»

 

Nå kan man begynne med Automasjoner. 

Dette vil bli beskrevet her videre på følgende link

Hassio stater ikke etter endring av automations.yaml

Gjør du en feil under scripting av filen automations.yaml kan det skje at Hassio ikke starter opp etter reboot.

Det man da må gjøre er å ta ut SD kortet og sette det inn i en Linux pc.

Her får man opp flere partisjoner på SD kortet.

Gå inn på Hassos-data partisjonen. Her finner man automations.yaml under mappen /supervisor/homeassistant

Har man tatt backup av filen før siste endring, kopier denne filen tilbake til automations.yaml, om ikke slett innholdet i filen, eller prøv å rette opp i feilen.

Nå kan man boote opp på nytt.