Mesh nettverk. Asus AiMesh.

I dagens Coronaepidemisituasjon når store deler av verden har hjemmekontor, hjemmeskole og hjemmebarnehage, og ellers må holde seg hjemme, blir hjemmenettverket virkelig satt på prøve. Man har kanskje plasser i hjemmet hvor dekningen er dårlig, og man ønsker en form for Mesh nettverk.

Her har jeg satt opp et Asus AiMech nettverk med en RT-AC86U og en RT-AC66U B1 som Mesh node. Førstnevnte ligger på en pris på ca 2000 kroner og den andre på ca 800 kroner. Man får også to RT-AC66U B1 som kan settes opp i Mesh nettverk som pakke på to til ca 1500 kroner. Disse løsningene er en rimelig løsning for Mesh nettverk i hjemmet.

En lang rekke av de nyere ruterne til Asus støtter AiMesh.

En stor fordel med Asus AiMesh systemet er at man kan koble sammen ruterne både med kablet Ethernet og trådløst Wifi. Skal man for eksempel ha ruterne langt fra hverandre, eller gjennom betongvegger eller gulv, kan man benytte kablet Ethernet for å få optimal dekning. Benytter man Wifi der det er slike hindringer vil man få dårlig overføringshastighet mellom AiMesh ruterne.

Konfigurasjon og oppsett av ruterene i AiMech ganske enkelt.

Først settes hovedruteren opp som vanlig, der man velger Trådløs rutermodus.

Så kobler man til Mesh node ruteren i dette tilfellet RT-AC66U B1. Denne settes opp i AiMesh-Node.

Man går nå tilbake til hovedruteren og kobler sammen Mesh noden og hovedruteren. Dette gjøres ved å trykke Søk under Finn AiMesh-node.

Så enkelt er det å sette opp et Asus AiMesh nettverk i hjemmet, og det fungerer helt glimrende.

Legg igjen en kommentar