Scratch

Scratch er et fint utgangspunkt for at barn og unge skal få sitt første møte med programmering, og se hvordan man kan programmere blant annet et spil. 

Scratch er laget for at barn og unge skal lære kreativitet, samarbeid og programmering. Den visuelle fremstillingen er fin for å vise hvordan et styresystem og program er oppbygd. 

Her er oppsett av blant annet LEGO Boost og Scratch.

Les her her: https://www.embedded.no/scratch/